Lita inte på din magkänsla

Spelteori för vardagsbeslut

Introduktion

1/

Beslutsteori Natur kontra nummer

1/

Spelteori Agenter mot agenter

1/

En historia om val Från Pascals vad till Fångens dilemma

1/

Spelet kan börja Von Neumann och spelteorins födelse

1/

Byggt för att förråda Fångens dilemma

1/

När dödläge räddade världen Ömsesidigt säkerställd förstörelse

1/

Från spel till sanning Att verkställa teorin

1/

Vad är poängen med allt det här?

1/