Genom Kindreds varumärke Unibet kommer strax under 1000 aktiva elitfotbollsspelare och deras ledare genomgå en utbildning i spelansvar och osunt spelande. Utbildningen är framtagen tillsammans med Svensk Elitfotboll och är ett led i Unibets sponsorskap av Allsvenskan.

Som huvudpartner till Svensk Elitfotboll, SEF, arbetar Unibet tillsammans med SEF och de 32 herrelitklubbar som representeras i Allsvenskan med att utbilda spelare och ledare i ansvarsfullt spelande. Den digitala utbildningen startar efter serieavslut och varje klubbs Integrity Officer är ansvarig för att utbildningen genomförs. Utbildningen är en uppföljare av den kurs som genomfördes under våren och som då behandlade matchfixning. Arbetet med spelansvar är en stor del av Unibets hållbarhetsstrategi och en central del i samarbetet med Svensk Elitfotboll.

”I vårt samarbete med Svensk Elitfotboll har vi genomfört en rad insatser för att bekämpa matchfixning och osunt spelande. Denna utbildning är bara ett led i detta arbete. Det är otroligt viktigt för oss att genom vårt partnerskap vara med och bidra med den kunskap vi besitter. Unibet vill verka för en hållbar spelmarknad, det är ett målmedvetet arbete där vi tillsammans tar ansvar och bidrar till regelefterlevnad. Vi har en nollvision som innebär att noll procent av våra intäkter ska komma från osunt spelande.”, säger Philip Lagström, Sverigechef på Unibet.

”För vissa individer såväl i samhället som inom idrotten blir spelandet tyvärr ett problem. Vi vill tillsammans med vår partner Unibet ta ansvar för alla våra individer och genom denna utbildning erbjuder vi ytterligare ett verktyg. Utbildningen innehåller en självskattning där man genom att svara på vissa frågor får ett nuläge för hur ens spelande ser ut. Något som vi ser som en väldigt viktig åtgärd. Utbildningen innehåller även kontaktytor för de som känner att de har hamnat i ett osunt spelande, vilket känns tryggt för oss”, säger Anders Wikström, Klubbutveckling och integritet på Svensk Elitfotboll.